Źródła światła

From Vintage Story Wiki
Light sources/pl
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Light sources and the translation is 38% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎polski • ‎русский • ‎日本語

W Vintage Story, noce i jaskinie potrafią być całkiem mroczne i straszne. Gracze mogą chcieć więcej światła niż zapewnia środowisko. Wiele innych źródeł światła może być trzymana w ręku dla dynamicznego oświetlania. Poniżej znajduję się kilka opcji które mogą pomóc:

Table of Light Sources

The table below includes all light sources (craftable and lootable).Tabela poniżej zawiera wszystkie źródła światła (wytwarzalne i do znalezienia)

Źródło światła Czas trwania Intensywność
Ognisko wygaszone 3
Ognisko do póki się pali 16
Lampa olejna nieskończony 11
Pochodnia 3 dni 14
Pochodnia w Uchwycie nieskończony 14
Świeca nieskończony 1 świeca = poziom oświetlenia 7

(+1 poziom oświetlenia za każdą dodatkową świece, do 9 świec)

Latarnia (no lining) nieskończony 18
Złota/Srebrna latarnia (no lining) nieskończony 19
Latarnia (with lining) nieskończony 20
Złota/Srebrna latarnia (with lining) nieskończony 21
Żyrandol nieskończony 1 świeca = poziom oświetlenia 8

(+2 poziom oświetlenia za każdą dodatkową świece, do 8 świec)

Ognisko

Firepit lit.png

Ognisko zapewnia światło dopóki ma co się w nim palić.

Pochodnie

Torch.png

Pochodnie to najprostsze źródło światła. Tworzy się je poprzez "upieczenie" patyków w ognisku. Pochodnie nigdy się nie wypalą trzymane w ekwipunku lub pojemniku, ale wypalają się po 3 dniach postawione na bloku.

Uchwyt na pochodnie

Torchholder-brass.png

Zapobiegnie wypaleniu się pochodni, gdy zostaną postawione na bloku. Metalowe uchwyty na pochodnie można znaleźć w ruinach, a Mosiężne uchwyty można stworzyć przy pomocy dwóch płytek w pola konstruowania.

Lampa olejna

Oillamp.png
Lampa oliwna jest całkiem prosta do stworzenia na początku gry. Tworzy się ją poprzez połączenie bryłki tłuszczu i wypalonej miski w polach konstrukcyjnych. Nie zapewnia zbyt wiele światła w porównaniu z innymi jego źródłami, ale nie wypala się postawiona na blok

Świeca

Grid Candle.png

Świece, zrobione z wosku (patrz pszczelarstwo) mogą być dobrym stałym źródłem światła. Wiele świec może być postawione na jeden blok, co zwiększa moc oświetlenia.

Latarnie

Grid Lantern.png

Latarnie zapewniają najwięcej oświetlenia spośród źródeł które możesz wytworzyć, ale są drogie w produkcji. Latarnie tworzymy przy pomocy świecy, metalowej płytki i i szklanej płyty lub czystego kwarcu w polach konstrukcyjnych. Jego najlepsza wersja to podszyte latarnie, wymagająco złota lub srebra.

Żyrandol

Chandelier.png

Żyrandole można wyłącznie znaleźć w ruinach lub zakupić od handlarza, nie mogą być stworzone przez gracza. Muszą zostać zaopatrzone w do 8 świec, i w ten sposób tworzą maksymalny poziom światła, wyższy nawet od tego słonecznego.

Poradniki video

Szczegółowe wytłumaczenie jak stworzyć latarnie


Main Page: Vanilla Game Content
Terrain Blocks Rawclay blue.pngClay Grid Gravel Granite.pngGravel Peat.pngPeat Grid Rock granite.pngRock Grid Granite sand.pngSand Grid Barren low fertility soil.pngSoil
Construction Blocks Claybricks-blue.pngCeramic Blocks Glass-plain.pngGlass Planks-oak.pngPlanks Grid Diagonal logs plaster.pngPlaster Grid Cob.pngSoil Blocks Grid Polished Granite.pngStone Blocks Grid Stone path.pngPath
Functional Blocks Grid Barrel.pngBarrelGrid Woodbucket.pngWooden Bucket Bed-wood-head-north.pngBed Chest-east.pngContainers Firepit lit.pngFirepit Forge.pngForge Grid Loot Vessel.pngLoot Vessels Grid Ore blasting bomb.pngOre blasting bomb Grid Large trough.pngTrough
Decorative Blocks Grid Painting.pngPainting Mediumcarpet-turqoise-ns.pngCarpets Bookshelves-ns.pngBookshelves Flowerpot-earthern-empty.pngFlowerpots Agedwallpaperplanks-green-east.pngWallpapers Salvation.pngTapestry
Metal Working Grid Copper anvil.pngAnvil Bloomery.pngBloomery Grid Crucible burned.pngCrucible Forge.pngForge Grid Tin bronze helve hammer.pngHelve hammer Ingot Mold Burned.pngMolds Grid Copper Ingot.pngMetal Gem-emerald-rough.pngGemstone
Tools & Weapons Grid Copper axe.pngAxe Bow-simple.pngBow Grid Copper Chisel.pngChisel Grid copper cleaver.pngCleaver Grid Wooden club.pngClub Grid Copper hammer.pngHammer Hoe-copper.pngHoe Knife-copper.pngKnife Pickaxe-copper.pngPickaxe Grid Copper prospecting pick.pngProspecting Pick Grid Copper saw.pngSaw Scythe-copper.pngScythe Grid Copper shears.pngShears Shovel-copper.pngShovel Grid Copper spear.pngSpear Sword-copper.pngSword
Equipment Armor-body-brigandine-iron.pngArmor Clothes-upperbody-lackey-shirt.pngClothes Grid Backpack.pngContainers
Craftable Resources Grid Oak board.pngBoards Charcoal.pngCharcoal Coke.pngCoke Grid Firewood.pngFirewood Grid Copper Ingot.pngIngots Grid Raw hide.pngLeather Flaxtwine.pngFlax
Plants Berrybush red currant ripe.pngBerry Bushes Grid mushroom bolete.pngMushrooms Grid Cattail tops.pngCooper's Reed (Cattail) Flower-californiapoppy.pngFlowers Tallgrass-tall.pngGrass Tallfern.pngOther Plants Sapling-oak.pngTrees Sapling-oak.pngFruit Trees Flax.pngWild Foods
Mobs BeeMob.pngBees Bighorn.pngBighorn sheep Rooster.pngChicken Normal Drifter.pngDrifter Fox(Male).pngFox Hare-male-lightbrown.pngHare Hyena.pngHyena Locust.pngLocust Raccoon.pngRaccoon Pig.pngWild Pig Wolf.pngWolf
Mechanics Pig.pngAnimal Husbandry Grid Empty skep.pngBeekeeping Grid Crucible burned.pngCasting Grid Blue clay.pngClay Forming Sword-copper.pngCombat Hoe-copper.pngFarming Bread-spelt.pngCooking Bone.pngHealth Flax.pngSatiety Grid Flint arrow head.pngKnapping Grid Angled Gears.pngMechanical Power Pickaxe-copper.pngMining Grid Copper anvil.pngSmithing Creature-humanoid-trader-treasurehunter.pngTrading Gear-temporal.pngTemporal Stability Grid Copper hammer.pngSteel Making
Guides
Grid Lore Book.pngCrafting Recipes Charcoal.pngFuel Grid Raw hide.pngLeather Working Torch.pngLight sources Grid Copper Chunk.pngOre Deposits Grid Ruins.pngRuins Grid Lore Scroll.pngStarter Guide Berrybush blueberry ripe.pngWorld Generation